.

1. 500.com

.

500.com là một trong những trang web chính thức nổi tiếng của xổ số trong nước. Trang web này cung cấp một loạt các cách mua vé xổ số, bao gồm các màu kỹ thuật số, cạnh tranh, tần số cao, vân vân. Người dùng có thể đăng ký tài khoản trên trang web, nạp tiền và mua vé trực tuyến.

.

2. vé số phúc lợi xã hội trung quốc

.

Xổ số phúc lợi xã hội trung quốc là tổ chức xổ số chính thức duy nhất trong nước. Mặc dù trang web chính thức của cơ quan không hỗ trợ mua vé trực tuyến, nhưng nó hợp tác với alipay, nơi người dùng có thể mua vé xổ số thông qua alipay. Ngoài ra, có một số nền tảng bên thứ ba để mua vé số phúc lợi xã hội mà người dùng có thể dùng để mua vé.

.

3. xổ số thể thao trung quốc

.

Xổ số thể thao trung quốc cũng là một trong những tổ chức xổ số chính thức trong nước. Tương tự như xổ số phúc lợi xã hội, trang web chính thức của cơ quan không hỗ trợ việc mua vé online. Tuy nhiên, người dùng có thể mua xổ số thể thao qua alipay. Cũng có một số nền tảng bên thứ ba để mua vé thể thao.

.

4. Hong Kong xổ số\n.

Hong Kong xổ số là một loại xổ số rất nổi tiếng và là loại xổ số duy nhất hợp pháp ở nước ngoài. Người dùng có thể mua Hong Kong xổ số thông qua một số nền tảng bên thứ ba, những nền tảng này thường cung cấp mua, chia sẻ và nhiều cách khác nhau để mua.

.

Đây là một số nơi mà bạn vẫn có thể mua vé số trên mạng. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều có thể mua những địa điểm này, nhưng một số trang web chính thức địa phương không hỗ trợ người dùng mua vé online, những nền tảng này có thể cung cấp một số tiện ích.

.