2, phạm vi ảnh hưởng

Việc đình chỉ việc mua bán trực tuyến sẽ được thực hiện trên toàn quốc, liên quan đến tất cả các kênh bán hàng trực tuyến của vé số 360 bóng đá. Đối với khách hàng đã mua vé số qua kênh trực tuyến, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt và cung cấp các giải pháp thích hợp.

3, phản ứng

Cho sự điều chỉnh này, chúng tôi đã phát triển một kế hoạch phản ứng chi tiết. Trước hết, chúng tôi sẽ xem xét toàn diện các kênh bán vé xổ số để đảm bảo tính hợp lệ. Thứ hai, chúng tôi sẽ tăng cường giao tiếp và hợp tác với các cơ quan có liên quan để cùng nhau duy trì sự công bằng, công bằng và ổn định của thị trường xổ số. Cuối cùng, chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ và trợ giúp cần thiết cho khách hàng bị ảnh hưởng để giảm thiểu tác động của sự điều chỉnh này lên cuộc sống của họ.

4, tương lai

Mặc dù việc đình chỉ việc mua sắm trực tuyến có thể gây ra một số bất tiện, chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết để bảo vệ sức khỏe và sự phát triển ổn định của thị trường xổ số. Chúng tôi sẽ theo dõi hoạt động của thị trường và phục hồi việc mua sắm trực tuyến khi thích hợp. Ngoài ra, chúng tôi cũng hoan nghênh những ý kiến và gợi ý quý giá của cộng đồng về công việc của chúng tôi để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp xổ số.