1, tóm tắt

2, phân tích tính hợp pháp

Nguy hiểm và an toàn

1. rủi ro gian lận: một số người có thể sử dụng Internet mua vé cho các hoạt động gian lận, chẳng hạn như các trang web giả, phần mềm độc hại, vv.

2. rủi ro an ninh tài chính: thanh toán tiền bạc mua sắm trực tuyến liên quan đến an ninh tài chính của người dùng, nếu có một lỗ hổng an ninh hoặc bị hack trên nền tảng, tiền của người dùng có thể phải đối mặt với nguy cơ đánh cắp bàn chải.

3. thông tin cá nhân rò rỉ rủi ro: trong quá trình mua vé trực tuyến, người dùng cần phải cung cấp thông tin cá nhân để dễ dàng mua vé và trao đổi giải thưởng. Nếu có một lỗ hổng trong việc tiết lộ thông tin hoặc bị hack, thông tin cá nhân của người dùng có thể bị đánh cắp.

4, kết luận