may mắn hai màu sắc làm thế nào để lựa chọn trên Internet

Nhãn: bóng hai màu, máy chọn trực tuyến

trên trang web chính thức

Nhãn: may mắn màu trang web chính thức, máy

1. truy cập vào trang web chính thức của lucky lottery (HPS ://www.cwl.gov.c/).

2. Nhấp vào TAB hai màu ở trên trang.

3. trong vùng chọn máy ở bên phải trang, hãy chọn số ghi chú cho số đã chọn.

4. nhấn vào nút xác nhận máy, hệ thống sẽ tự động tạo ra số máy.

trong điện thoại di động khách chọn

Thẻ: khách hàng điện thoại di động, máy chọn

1. tải về và cài đặt ứng dụng điện thoại di động chính thức của may mắn màu xổ số phúc lợi xã hội của trung quốc.

2. bật ứng dụng và nhấp vào nút bật trên trang hai màu.

3. số ghi chú chọn số máy.

4. bấm vào nút xác nhận máy để tạo ra số điện thoại.

những điều cần chú ý

Nhãn: ghi chú lựa chọn

Hãy kiểm tra kỹ trước khi đặt cược.

Sau khi đặt cược thành công, xin vui lòng giữ các chứng từ cá cược.

Trang web chính thức và khách hàng điện thoại di động không hỗ trợ hỗn hợp máy và thủ công.

Số lựa chọn có một số lặp lại, đề nghị điều chỉnh thích hợp trên cơ sở của máy.