sáng kiến về việc cấm bán vé thể thao trên mạng

một lời trích dẫn

ii, ý nghĩa của việc cấm bán trên mạng

1. bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng: bán vé thể thao trực tuyến có rất nhiều rủi ro, chẳng hạn như gian lận, tuyên truyền giả, rò rỉ thông tin cá nhân, vv. Cấm bán hàng trực tuyến có thể ngăn chặn những rủi ro này và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

2. quy định trật tự thị trường: thị trường xổ số vận động trực tuyến ngưỡng thấp, khó khăn trong việc giám sát, dẫn đến trật tự thị trường hỗn loạn. Cấm bán hàng trực tuyến là thuận lợi để điều chỉnh trật tự thị trường, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp sử dụng mạng lưới.

3, các biện pháp cụ thể\n2. tăng cường quy định: các cơ quan có liên quan nên tăng cường quy định của các cửa hàng xổ số thực tế, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp thông qua mạng lưới. Trong khi đó, nên tăng cường quy định của nền tảng mạng, ngăn chặn nền tảng mạng cung cấp dịch vụ bán vé số bất hợp pháp.

3. tuyên truyền giáo dục: chính phủ và xã hội nên tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của công chúng về các rủi ro và nguy hiểm của việc bán vé thể thao trực tuyến, hướng dẫn công chúng để mua vé.

4, kết luận